Vi är en auktoriserad Honda bilverkstad

Regelbunden service är viktigt, och bäst service får du hos Hondas auktoriserade verkstäder. Här finns det djupgående kunskap om och erfarenhet av Hondabilar.

Våra anställda på verkstaden åker regelbundet på utbildning hos Honda. Vår verkstad har tillgång till all speciallitteratur, Hondas egen testapparatur och specialanpassade verktyg. Honda skickar kontinuerligt ut ny och viktig information, och verkstaden har en kunskapsbank att konsultera samt direktaccess till reservdelslagren.

Regelbundet underhåll av din bil ger dig en kontroll av bilens kondition. Det förebygger problem och bidrar till att andrahandsvärdet hålls uppe

Boka en tid på vår bilverkstadAnge önskat datum (åååå-mm-dd)
Kvalitet, tillförlitlighet och prestanda är egenskaper som kännetecknar både Hondas bilar och delarna som bilarna består av. Varje originaldel från Honda är noggrant konstruerad och genomgår omfattande tester, inte bara var för sig, utan även tillsammans med bilens övriga delar. Det gör att varje originaldel fungerar på bästa möjliga sätt och har den livslängd och tillförlitlighet som du förväntar dig av Honda.

Varje del fungerar tillsammans med andra delar för att ge bästa resultat. Med en reservdel av sämre kvalitet kan du utan att veta om det äventyra ett helt system. Se till att din bil behåller sin kvalitet genom att alltid använda Honda originaldelar. Originaldelarnas kvalitet, tillförlitlighet och prestanda gör att de alltid är det bästa valet.