SERVICE

VI ÄR AUKTORISERAD HONDAVERKSTAD

 

 

Regelbunden service är viktigt, och bäst service får du hos Hondas auktoriserade verkstäder.

Där finns det djupgående kunskap om och erfarenhet av Hondabilar.

 

 LÄS MER

 

 

Våra anställda på verkstaden åker regelbundet på utbildning hos Honda. Vår verkstad har tillgång till all speciallitteratur, Hondas egen testapparatur och specialanpassade verktyg. Honda skickar kontinuerligt ut ny och viktig information, och verkstaden har en kunskapsbank att konsultera samt direktaccess till reservdelslagren.

Regelbundet underhåll av din bil ger dig en kontroll av bilens kondition. Det förebygger problem och bidrar till att andrahandsvärdet hålls uppe.

Vanliga serviceåtgärder

 • Motoroljebyte
  Oljan ska hålla motorn ren och smörja så att inget onödigt slitage uppstår. Med tiden blir oljan smutsig och den smörjande effekten avtar. Därför måste den bytas.
 • Oljefilterbyte
  Detta filter tar upp den värsta smutsen i oljan när den pumpas runt i motorn av oljepumpen, detta är därför väldigt viktigt att byta ut enligt gällande serviceintervall.
 • Kupéfilterbyte
  Kupéfiltret tar hand om ohälsosamma partiklar i luften som tas in i kupén via fläktar osv. Det kan vara allt från avgaspartiklar till pollen. Även detta filter blir mindre effektivt med tiden.
 • Kontroll av däck och däcktryck
  Fel tryck i däcken kan slita på bilen, göra att den drar för mycket bränsle och försämrade vägegenskaper. Dessutom slits naturligtvis däcken mer. Även mönsterdjup och förslitning av däcken är viktigt att ha koll på. Inte minst ur säkerhetssynpunkt.
 • Bromskontroll
  Bromsarnas alla rörliga delar okulärbesiktigas. Vid en fullständig service rengörs och smörjs även bromsoken. Detta för att inte bromsskivor och -klossar ska kärva, vilket kan leda till att dessa måste bytas.
 • Bromsvätskebyte
  Vätskan som trycker till bromscylindrarna när man trampar på bromspedalen behöver bytas regelbundet. Detta beror på att den drar åt sig vatten vilket i förlängningen kan bidra till försämrad bromskraft.

 

HONDA ORIGINALDELAR

 

Din Honda består av många enskilda delar som tillsammans
skapar en perfekt helhet. Alla delar är utvecklade
med det tankesätt vi kallar ”Honda DNA”, vilket
gör din Honda extra tillförlitlig.
Honda originaldelar säkerställer att din bil bibehåller fortsatt
hög kvalitet vad gäller säkerhet, komfort och köregenskaper.
Hondas originaldelar håller samma höga
kvalitet som de delar som används vid nytillverkning av
bilen.
Vi har ett komplett sortiment av originaldelar, som är särskilt
utformade för just din Honda. De är testade och
godkända av våra experter och mekaniker. En originaldel
ger dig väldigt mycket valuta för pengarna, med hög
tillförlitlighet och ett tryggt ägande.
Genom att välja Honda originaldelar vid underhåll av din
bil kan du:
● säkerställa fortsatt hög körkomfort, utmärkta vägegenskaper
och högsta säkerhet
● förlänga bilens livslängd
● stärka bilens andrahandsvärde
● njuta av problemfri körning

 

 

Kvalitet, tillförlitlighet och prestanda är egenskaper som kännetecknar både Hondas bilar och delarna som bilarna består av. Varje originaldel från Honda är noggrant konstruerad och genomgår omfattande tester, inte bara var för sig, utan även tillsammans med bilens övriga delar. Det gör att varje originaldel fungerar på bästa möjliga sätt och har den livslängd och tillförlitlighet som du förväntar dig av Honda.

Varje del fungerar tillsammans med andra delar för att ge bästa resultat. Om du använder en reservdel av sämre kvalitet kan du utan att veta om det äventyra ett helt system. Se till att din bil behåller sin kvalitet genom att alltid använda Honda originaldelar. Originaldelarnas kvalitet, tillförlitlighet och prestanda gör att de alltid är det bästa valet.

Kvalitet

När du väljer Honda originaldelar kan du räkna med högsta kvalitet. Originaldelarna tillverkas enligt hårda kvalitetsnormer som bestäms av Hondas ingenjörer och ger exakt passform och funktion. Många tillverkare av andra reservdelar kan hävda att deras delar motsvarar Hondas kvalitet, men de delarna tillverkas inte enligt Hondas konstruktions- och materialspecifikationer.

Tillförlitlighet

Reservdelar av sämre kvalitet kan fungera dåligt tillsammans med Honda originaldelar och kan riskera din och din familjs säkerhet. Genom att kräva Honda originaldelar äventyrar du inte bilens prestanda eller säkerhet. Du kan vara säker på att Hondas återförsäljare över hela landet bara använder Honda originaldelar. Andra reservdelar omfattas inte av Hondas garanti, och att använda sådana delar kan innebära att garantin för relaterade delar och system slutar att gälla. 

Prestanda

Honda originaldelar uppfyller de ursprungliga driftsspecifikationerna. Detta kan ge din bil bättre livslängd och högre andrahandsvärde.